Prezentare FSM

 

 

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Facultatea de Ştiinţe şi Mediu

 

 

Facultatea de Științe și Mediu continuă o tradiție de peste 50 de ani privind pregătirea absolvenților de liceu în domeniul științelor exacte și ale naturii (Matematică, Fizică, Chimie și Știința mediului). În cadrul facultății sunt implementate programe de licență interdisciplinare: Matematică informatică, Știința mediului și Chimie farmaceutică, cu o durată de trei ani, toate fiind acreditate. Acestea au continuitate prin trei programe de masterat: Matematică aplicată în științe, Monitorizarea și managementul mediului și Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice, cu o durată de doi ani.

Absolvenții programelor de master pot urma în facultatea noastră studii doctorale cu o durată de trei ani, pe teme interdisciplinare, în cadrul a două școli doctorale: Școala Doctorală de Inginerie mecanică și industrială și Şcoala Doctorală de Științe fundamentale și inginerești. Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală.

 

Prin programele de studii universitare de licență și masterat, facultatea pregătește:

  • experți în organizații/agenții guvernamentale și neguvernamentale de protecția mediului (agenții de mediu, Garda de mediu), pentru consultanță și protecția mediului, administratori/custozi de arii protejate, evaluatori și inspectori de mediu, analiști și auditori de mediu;
  • specialiști în domeniul IT, analiști programatori, administratori de rețea și sisteme informatice;
  • matematicieni și experți evaluatori în instituții bancare, financiare și juridice;
  • chimiști în laboratoare din domenii ca: Sănătate, Industrie farmaceutică, Alimentație publică, Biotehnologii, Nanotehnologii, Criminalistică, Toxicologie, etc;
  • reprezentanți de firme producătoare sau societăți comercializatoare de medicamente;
  • profesori de Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie și Ecologie în învățământul preuniversitar și

 

Facultatea deține trei centre de cercetare în cadrul cărora se derulează numeroase proiecte naționale și internaționale de cercetare științifică:

 

  • Centrul European de Excelență pentru Mediu (ECEE);
  • Laboratoare din Rețeaua Interdisciplinară Internațională RO-UA-MD creată în cadrul Proiectului European MIS ETC 1676 (INPOLDE)
  • Laborator de Modelare și Simulare (SMlab)

 

Studiile pe care le oferă Facultatea de Științe și Mediu, reprezintă un limbaj universal care permit angajarea oriunde în această lume, acolo unde este nevoie de matematicieni, fizicieni, chimiști, informaticieni sau licențiați în științele mediului.

Candidații care vin la facultatea noastră trebuie să știe un lucru foarte important: Absolvenții facultății noastre vor gasi cu siguranță un loc de munca în domeniul pregatirii lor de bază.

Information

All images are for demonstration purpose only. You will get the demo images with the QuickStart pack.

Also, all the demo images are collected from Unsplash. If you want to use those, you may need to provide necessary credits. Please visit Unsplash for details.

Contact

Adresa: Str. Domnească, nr. 47, Galați
Telefon: 0336 555 444 
Fax: 0336 555 444 
E-mailtest@ugal.ro 
Coordonate GPS: 45.438709, 28.056158