Facultatea de Știinte și Mediu

 

Galați, Str. Domnească, nr. 111

Telefon: 0336.130.251

Fax: 0236.319.329

e-mail: decanat.stiinte@ugal.ro 

 

Decan

Conf. dr. Jenică Crînganu: jcringanu@ugal.ro 

 

Prodecan

Prof. dr. Nicolae Tigau: ntigau@ugal.ro 

 

Director Departament Chimie, Fizică și Mediu

Prof. dr. Rodica Dinica: rodica.dinica@ugal.ro 

 

Director Departament Matematică-Informatică

Lect. dr. Camelia Frigioiu: cfrigioiu@ugal.ro